PREMIO EXPRESS SKULSKI SERWIS

Witamy!

KLASYFIKACJA JAKOŚCI OPON
KLASYFIKACJA JAKOŚCI OPON

KLASYFIKACJA JAKOŚCI OPON

Z wyjątkiem opon zimowych, wymagania DOT nakładają na producentów obowiązek klasyfikacji opon do samochodów osobowych według sprawności opony określonej takimi parametrami, jak zużywanie się bieżnika, przyczepność oraz odporność na działanie temperatur. Klasyfikacja UTQG wszystkich opon Goodyear do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek przedstawiona jest w katalogu opon do samochodów osobowych i lekkich ciężarówek.
Zużywanie się bieżnika:
  • Ponad 100 - Lepsze
  • 100 - Podstawowe
  • Mniej niż 100 - Gorsze
Klasa zużywania się bieżnika określana jest w drodze testów porównawczych. W testach tych badane jest zużywanie się opon w kontrolowanych warunkach, na specjalnym torze badawczym rządu amerykańskiego. Opona, która uzyskała wynik 200, zużywa się dwa razy dłużej w testach od opony o wyniku 100. Ostateczny przebieg i trwałość opony zależy jednak od warunków jej eksploatacji i może odbiegać od wyników określonych w testach. Wpływ na trwałość opony mają: styl jazdy, obsługa samochodu, warunki drogowe oraz klimat, przyczepność
  • A - Najlepsza
  • B - Średnia
  • C - Przeciętna

Klasy przyczepności odzwierciedlają zdolność opony do zatrzymywania się na mokrej nawierzchni, co bada się w kontrolowanych warunkach na specjalnym torze badawczym rządu amerykańskiego. Badanie obejmuje zachowanie się opony na nawierzchni asfaltowej i betonowej. Klasa przyczepności oparta jest na teście hamowania na wprost. Poza tym nie uwzględnia ona przyczepności opony na zakrętach, a tym samym nie określa zachowania opony podczas pokonywania zakrętów.
Odporność na temperaturę
  • A - Najlepsza
  • B - Średnia
  • C - Przeciętna
Klasa odporności na temperaturę odzwierciedla stopień odporności opony na wydzielanie ciepła podczas testów przeprowadzanych w kontrolowanych warunkach, na specjalnej laboratoryjnej obręczy testowej. Długotrwałe działanie wysokich temperatur może powodować degenerowanie się materiałów opony, a tym samym zmniejszać jej trwałość. Zbyt wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie opony.