PREMIO EXPRESS SKULSKI SERWIS

Witamy!

EKOJAZDA W POLSCE
EKOJAZDA W POLSCE

EKOJAZDA W POLSCE

Czy Eco driving cieszy się w Polsce dużą popularnością? Na to wychodzi! Według badania reprezentatywnego na temat ekojazdy przeprowadzonego przez TNS OBOP niemal 90% kierowców deklaruje, że zależy im, aby poruszać się samochodem zgodnie z zasadami ekologicznej i ekonomicznej jazdy.

Co mówią statystyki? Około 94% kierowców twierdzi, że zasad Eco drivingu powinno uczyć się podczas kursów na prawo jazdy. Wśród kobiet jeżdżących autem ten pogląd jest jeszcze silniejszy, bowiem aż 97% z nich uważa podobnie. Co interesujące, wiele osób, bo aż 79% uważa, że już teraz porusza się samochodem zgodnie z obowiązującymi zasadami ekojazdy. Co wpływa na sposób jazdy polskich kierowców? Oto co zobrazowały badania.

„Niedzielni kierowcy” jeżdżą mniej ekonomicznie od pozostałych uczestników ruchu drogowego. Osoby, które prowadzą samochód tylko 2-3 razy w tygodniu są przyzwyczajone do mniej oszczędnego trybu jazdy.

Bardzo ciekawym wyznacznikiem jest także wiek oraz doświadczenie kierowcy. Znaczna większość osób z dwudziestoletnim stażem za kółkiem, powyżej pięćdziesiątego roku życia twierdzi, że stara się przestrzegać reguł ekologicznej jazdy. Inaczej to wygląda wśród ludzi młodych, bo aż ćwierć osób w wieku 20-25 lat przyznała, że nie potrafi kierować według zasad Eco drivingu.

Jakie znaczenie na ekologiczną jazdę ma miejsce zamieszkania? Badania wykazały, że mieszkańcy okolic zalesionych są bardziej ukierunkowani na podróżowanie z uwzględnieniem zasad racjonalnej jazdy i oszczędzania paliwa. Zdają sobie sprawę jednocześnie z pozytywnego aspektu Eco drivingu co do redukcji dwutlenku węgla, podobnie jak mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy (87%).

Z badania wynika także, że zalety ekonomicznej jazdy takie jak zwiększenie bezpieczeństwa głównie doceniają osoby, które posiadają dzieci. Mieszkańcy domów przy ruchliwych ulicach, bez zastanowienia odpowiedzieli na pytanie, czy ekologiczne podróżowanie zmniejsza poziom hałasu.

Negatywne przyzwyczajenia Polaków oraz poglądy są bardzo silne, co wpływa na to, że chcąc dostosować się do ekojazdy, często, muszą oni nauczyć się jazdy i zachowań na drodze na nowo. Jest to jednak inwestycja na długie lata. Zmiana ta może prowadzić do oszczędności, skutkuje płynnością jazdy, bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska naturalnego.