PREMIO EXPRESS SKULSKI SERWIS

Witamy!

DZIECKO NA PRZEDNIM SIEDZENIU. CO MÓWIĄ PRZEPISY?
DZIECKO NA PRZEDNIM SIEDZENIU. CO MÓWIĄ PRZEPISY?

DZIECKO NA PRZEDNIM SIEDZENIU. CO MÓWIĄ PRZEPISY?

Przepisy jasno określają do jakiego wieku jest to kategorycznie zabronione, a od jakiego wieku możesz pozwolić swojemu dziecku na podróż jako pasażer na przednim siedzeniu.

Sposób przewożenia dziecka w aucie jasno określa Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908):
  • Art. 39. ust. 3. w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym,
  • Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji,
  • Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
  1. przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;
  2. przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
  3. przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

Jak wskazują powyższe przepisy można przewozić 10-miesięczne dziecko w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu przodem i tyłem do kierunku jazdy (chyba, że auto wyposażone jest w poduszkę powietrzną pasażera, wtedy przewożenie dziecka może odbyć się tylko przodem do kierunku jazdy).

Należy pamiętać, że to od nas zależy bezpieczeństwo naszych dzieci. Musimy więc zrobić wszystko, aby zapewnić im prawidłową jazdę samochodem. Starając się przekazywać im normy i zasady prawidłowego poruszania się po jezdni od najmłodszych lat, wychowamy odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego.